Verdensur - Worldstyle

Bodet verdensur med kabinett fra 3 til 7 byer.

Alle byer/tidssoner har har automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid etter gjeldende tider. Bodet verdenstidsur kan synkroniseres via NTP/Wifi, GPS eller DHF. Worldstyle kan også leveres som selvstendig versjon, hvor en av klokkene defineres som master, slik at de andre sonene følger denne tiden.

Verdensur kan leveres i 5 forskjellige farger. Lysstyrke kan justeres i 4 trinn. Sifferhøyde er 5 cm, med en lesbarhet på ca 20 meter.