Wind Speed TTC300

Timetronics vindmålerutstyr baserer seg på måling av vindhastighet ved hjelp av ultralyd.
Prinsippet er at det fra to motsatt plasserte høyttalere sendes lydsignaler motsatt vei. Når disse signalene oppfanges av tilhørende mikrofoner måles forskjellen i tid lyden har gått den ene og den andre veien. Differansen er da et uttrykk for vindhastigheten og retningen vinden har. Målingene skjer hvert 0,25 sek og måleperiodende er 5, 10 eller 13 sek.Det oppnås da en nøyaktighet på 0,01 m/sek. Med denne type vindmåler er det endelig slutt på den feilmåling som de gamle "propell" vindmålerne har.
Resultatet vises på instrumentets display og kan også vises på tilkoblet tavle og direkte i fotofinsh-bildet på tidtakerutstyret (MCFinish) Tilkoblet tidtakerutstyret trenges det ikke folk til å operere vindmåleren; det skjer fra tidtakerutstyret.

Last ned PDF
Wind Speed