GPS og DCF/FI Tidmottakere

Radiosynkronisering sikrer absolutt korrekt tid i hovedur og uranlegg.
Vi benytter hovedsaklig GPS mottakere til synkronisering av våre hovedur, men også DCF og FI fra de landbaserte senderne i Tyskland og Frankrike.

GPS Synkronisering

GPS signalene kan mottas over hele verden. De 24 satellittene i GPS systemet som går i bane rundt jorden sørger for dette.
Hvert sekund mottar GPS antennen data som inneholder tid og dato. Dette blir dekodet og sendes videre til hoveduret.

DCF og FI synkronisering

DCF og FI senderne i Tyskland og Frankrike sender hvert minutt et kodet signal (time - minutt - dag - dato) Mottakerne fanger opp signalene og overfører disse til uret som synkroniserer tidbasen sin. Uret analyserer signalet gjennom tre minutter og aksepterer det bare dersom tre påfølgende signal er akseptable.
I prinsipp kan signalene nåes i hele Europa innenfor en radius på ca 2000km fra senderne; i Norge teoretisk opp til Polarsirkelen.

Type text here

Last ned PDF